Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na této doméně. Shrnují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Obchodní podmínky CannMedi s.r.o.
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v následujících e-shopech CannMedi s.r.o.: www.cannmedi.cz, www.cannmedi.net, www.kanmedi.cz, www.cannmedi.sk (dále jen „e-shop“)
 • Provozovatelem e-shopu a prodávajícím je společnost CannMedi s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8 110 00, Praha 1 , identifikační číslo: IČ 07756984, DIČ: CZ07756984, zapsané u Městského soudu v Praze C 307113 (dále jen „prodávající“).
 • Tyto obchodní podmínky v souladu s právními předpisy blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
  Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), a je-li kupující spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).
  Prodávající ke komunikaci s kupujícím využívá zpravidla emailovou adresu, kterou mu kupující sdělil. Na tuto emailovou adresu může prodávající kupujícímu zasílat veškerá sdělení i úkony. Zpráva odeslaná prodávajícím na emailovou adresu oznámenou kupujícím platí za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla odeslána.
  Prodávajícímu lze doručovat na adresu jeho sídla nebo na emailovou adresu info@cannmedi.eu

 

Vymezení pojmů
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel. Prodávající má v rámci spotřebitelské smlouvy postavení podnikatele.
 • Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí právním řádem České republiky. Nabídka e-shopu platí u jednotlivých položek do vyprodání zásob, pokud není uvedeno jinak.
 • Případné dotazy ke zboží je možné klást prostřednictvím tel. č. +420 608 900 184 v pracovní dny v době od 8 hod. do 16 hod. či e-mailu: info@cannmedi.eu
  Náklady na použití prostředků komunikace na dálku (telefon, internet atp.) hradí kupující a jsou závislé na sjednaných odměnách Kupujícího s poskytovatelem prostředků komunikace na dálku.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Kupující je povinen se před podáním objednávky na internetových stránkách prodávajícího v sekci „https://cannmedi.net/pokladna/.“ seznámit s postupem nákupu u prodávajícího, kde jsou uvedeny i jednotlivé technické kroky vedoucí k podání objednávky a uzavření kupní smlouvy, a je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami a podmínkami dodávky zboží vč. kupní ceny. Tyto obchodní podmínky jsou na internetových stránkách prodávajícího přístupné a k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje v ní obsažené.
 • Objednávku lze podat a kupní smlouvu uzavřít v českém jazyce. Objednávku lze učinit elektronicky.
 • Umístění nabídky zboží s doložkou „zboží skladem“ na internetových stránkách se považuje za návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy o prodeji zboží. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy prodávajícímu dojde objednávka kupujícího. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Umístění nabídky zboží s doložkou „zboží do výroby“ na internetových stránkách se považuje za indikativní a nezávaznou nabídku zboží, které musí být před jeho dodáním vyrobeno nebo přizpůsobeno kupujícímu. V takovém případě bude na základě objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím e-shopu a jeho případných doplňujících požadavků, připravena individuální nabídka prodávajícího, kterou prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím e-mailu a až tato individuální nabídka představuje návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy o prodeji zboží. Kupní smlouva v takovém případě vzniká okamžikem, kdy prodávajícímu e-mailem dojde potvrzení takové individuální nabídky kupujícího. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  Prodávající v obou případech uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) kupujícímu potvrdí na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.
  Na základě zde uvedeným způsobem uzavřené kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícímu předmět koupě (zboží) odevzdat a kupující je povinen zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu a dále sjednanou cenu za dopravu zboží kupujícímu odpovídající kupujícím zvolenému způsobu dodání zboží.
 • Objednávka, resp. potvrzení individuální nabídky ze strany kupujícího jsou závazná, jejichž podáním kupující bez výhrad přijímá závazek k zaplacení ceny zboží a ceny za dopravu a všechna ostatní smluvní ujednání včetně veškerých ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den podání objednávky, resp. potvrzení individuální nabídky.
 • Smlouva je po svém uzavření prodávajícím archivována pro účely jejího splnění a není přístupná třetím osobám. Prodávající k ní umožní spotřebiteli přístup.

 

Ceny a způsoby placení
 • Prodávající je oprávněn kdykoli měnit ceny zboží a ceny za dopravu zboží uvedené na internetových stránkách. Změna se nedotkne již uzavřené smlouvy.
 • Kupující může v objednávce zvolit, některý z následujících způsobů placení:
  a) Platba hotově při převzetí V případě, že zboží má být vyzvednuto osobně na prodejně, je možné ho uhradit v hotovosti nebo platební kartou v prodejnách prodávajícího uvedených v záložce Kontakty umístěné na e-shopu www.cannmedi.net/kontakt.
  b) Platba dobírkou Při platbě na dobírku kupující zaplatí cenu k rukám dopravce při převzetí zásilky.
  c) Platba bankovním převodem před odesláním zboží kupujícímu. d) Přes platební bránu Pays.
  e) Platba přes PPL parcelshop.
  Pokud kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, veškeré platební údaje se zobrazí po dokončení objednávky. Jako variabilní symbol kupující uvede vždy číslo svojí objednávky. Platební údaje jsou obsaženy také v příloze emailového potvrzení objednávky. Číslo účtu společnosti prodávajícího je možné dohledat i na webových stránkách e-shopu v záložce Kontakty www.cannmedi.net/kontakt.
  Příprava objednaného zboží k odeslání začíná probíhat vždy až po připsání ceny na účet prodávajícího.
 • Daňový doklad – fakturu prodávající odešle elektronicky emailem.

 

Odeslání zboží kupujícímu
 • Zboží s doložkou „zboží skladem“ prodávající odešle při dodržení podmínek zvoleného způsobu placení ve lhůtě počítané ode dne doručení objednávky prodávajícímu dle jeho skladové dostupnosti. Údaj o skladové dostupnosti je uveden na internetových stránkách prodávajícího. Zboží „skladem“ prodávajícím odešle následující pracovní den. V případě, že nebude možné zboží odeslat v této lhůtě, bude prodávající informovat kupujícího emailem nebo telefonicky. Zboží označené s doložkou „zboží do výroby“ má obvyklou dobu odeslání 2 týdny. Zboží, které „není skladem“ je dlouhodobě vyprodáno a prodávající negarantuje dodání zboží. O dostupnosti takto označeného zboží je kupující povinen se u prodávajícího informovat telefonicky nebo emailem.
 • Způsob dodání kupující zvolí v objednávce z možností nabídnutých prodávajícím. U jednotlivých možností prodávající uvádí i cenu za dopravu.
 • Osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího je vždy zdarma. Jakmile je zboží na prodejně připraveno, prodávající odešle kupujícímu email, že si zboží může vyzvednout, nebo ho bude kontaktovat telefonicky. V takovém případě je kupující povinen připravené zboží vyzvednout nejpozději do jednoho týdne ode dne výzvy k vyzvednutí zboží dle předchozí věty.
 • Dodání s využitím služby České pošty s.p. Balík do ruky: V den dodání, obvykle v pracovní den následující po odeslání, je doručování avizováno SMS zprávou. Nejdříve se pošta pokusí doručit zásilku na adresu uvedenou kupujícím a v případě neúspěchu nechá balík uložený na podací poště Vaší adresy po dobu 7 dnů. O této skutečnosti je adresát informován SMS zprávou a lístkem ve schránce. Adresát má možnost si zdarma telefonicky s českou poštou s.p. sjednat termín opakovaného doručení. Uloženou zásilku lze přeposlat na jinou adresu. Balíky lze snadno dohledat a sledovat na odkazu Sledování balíků
 • Dodání s využitím služby České pošty s.p. Balík na poštu: Česká pošta doručí zásilku zpravidla do 48 hodin od odeslání na jednu z 2600 pošt po celé ČR, kterou si kupující vybere při dokončení objednávky. V den expedice prodávající odešle kupujícímu podrobný e-mail s číslem balíku a datem doručení. Balíky jsou doručovány v pracovní dny. V průběhu doručování kupující může změnit termín a způsob doručení prostřednictvím www.ceskaposta.cz/zmenadispozice. Na těchto stránkách pošty lze zvolit dodání zásilky dopolední pochůzkou nebo uložení na poště bez pokusu o doručení nebo uložení na jiné ukládací poště a nebo posunutí prvního doručovacího pokusu o jeden pracovní den. Balíky lze snadno dohledat a sledovat na odkazu Sledování balíků.
 • Dodání s využitím přepravní společnosti PPL: Balíková služba PPL doručuje zpravidla do druhého dne od předání zásilky z expedice prodávajícího. Pokud není při prvním pokusu úspěšná, zanechá zprávu na místě doručení a pokusí se předat zásilku ihned další den nebo podle dohody s adresátem. Každý balík má své identifikační číslo, takže v případě komplikací ho lze snadno dohledat. Kontakty a stav zásilky možno zjistit na stránkách www.ppl.cz.
 • Zásilkovna.
 • Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky s výjimkou Slovenské republiky.
 • Kupující se seznámí s podrobnými informacemi o přepravě na internetových stránkách prodávajícího.

 

Převzetí zboží kupujícím
 • Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nejde-li o osobní odběr v prodejně prodávajícího, je kupující povinen před tím, než zásilku se zbožím od dopravce převezme, zkontrolovat celistvost a stav zásilky. V případě poškození obalu zásilku nepřevezme a sepíše s pracovníkem dopravce protokol o poškození.
 • Pokud bylo zboží přepravováno Českou poštou s.p. a zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické poškození, zásilku nepřebírejte. Zjistíte-li poškození obsahu zásilky po jejím rozbalení, je nutné nejpozději do dvou pracovních dnů podat reklamaci na kterékoliv poště. Celý postup reklamace nejdete ZDE.
 • Pokud bylo zboží přepravováno dopravcem PPL a zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické poškození vzniklé při přepravě, kupující kontaktuje dopravce PPL telefonicky na zákaznické lince PPL č. tel. 840 775 775. Operátor/ka PPL bude kupujícího navigovat jednotlivými kroky k úspěšnému podání reklamace.
 • Nepřevezme-li kupující zboží nebo zboží nevyzvedne na poště nebo u jiného dopravce a zboží je vráceno zpět prodávajícímu, prodávající odešle zboží kupujícímu znovu prostřednictvím služby České pošty s.p. Balík do ruky za podmínky, že kupující uhradil cenu zboží, sjednanou cenu za dopravu zboží a částku 119,- Kč jako cenu za další dopravu zboží. Prodávající zašle kupujícímu emailem výzvu k úhradě na emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělil. V případě, že kupující cenu zboží, sjednanou cenu za dopravu zboží a cenu za další dopravu zboží v částce 119,- Kč neuhradí ve lhůtě do sedmi dnů od odeslání emailové výzvy prodávajícího, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu prodlení kupujícího s převzetím zboží a zaplacením kupní ceny a ceny za dopravu.
 • Předchozí odstavec se nepoužije v případě poškození obalu zásilky podle odst. 1. věty třetí tohoto článku

 

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží
 • Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí občanským zákoníkem. Není-li kupující podnikatelem, použijí se i ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Není-li v tomto článku uvedeno jinak, použije se i pro kupujícího, který je podnikatelem.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 • Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty platí, že kupující zboží odsouhlasil a reklamace nebude uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako
  oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané.
 • Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.
 • Kupující má při řádném a včasném uplatnění práv z odpovědnosti za vady
  a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, právo na výměnu vadného zboží za nové zboží bez vad; pokud se však vada týká pouze součásti věci může kupující požadovat jen výměnu vadného výrobku.
  b) není-li takový postup možný, právo odstoupit od kupní smlouvy; dostat slevu a nebo nový výrobek.
  c) právo na přiměřenou slevu.
 • Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna včas nebo v záruční době.
 • Prodávající neodpovídá a záruka se nevztahuje zejména na:
  a) vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením;
  e) dárky, které jsou poskytovány zdarma.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případech, kdy kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kdy kupující vadu sám způsobil.
 • Otevřené, použité zboží – špatně skladované.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
 • 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy i v těchto případech:
  a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  b) došlo ke zvýšení ceny ze strany dodavatele
  c) kupující již dříve bez udání důvodů jednou nebo vícekrát nepřevzal zásilku s objednaným zbožím;
  d) prodávající omylem uvedl na internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky kupní cenu, která je ve zřejmém nepoměru k obvyklé ceně nebo hodnotě zboží.
 • Odstoupí-li prodávající od smlouvy z důvodu prodlení kupujícího, má prodávající vůči kupujícímu, aniž by byly omezeny jiné jeho nároky, právo na zaplacení paušální náhrady nákladů spojených s vyřízením objednávky, zabalením zboží a předáním zboží dopravci, jakož i s převzetím, vybalením a opětovným uložením vráceného zboží v částce 300,- Kč, a to i v případě prodlení kupujícího s odběrem zboží na prodejně, a dále právo na zaplacení paušální náhrady marně vynaložených nákladů na dopravu zboží kupujícímu za každé marné odeslání zboží v částce rovnající se sjednané ceně za daný způsob dopravy zboží. Obě paušální náhrady jsou splatné do deseti dnů od odeslání emailové výzvy prodávajícího na emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělil.
 • V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující již prodávajícímu zaplatil kupní cenu nebo její část, prodávající kupní cenu kupujícímu vrátí do 14 dnů od odstoupení proti vrácení zboží po započtení svých oprávněných pohledávek vůči kupujícímu.

 

Podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží
 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu Dobrá 240, 739 51 Dobrá nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 2 těchto obchodních podmínek. V odstoupení spotřebitel uvede:
  a) komu odstoupení adresuje (obchodní firmu a adresu sídla prodávajícího);
  b) výslovné oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy;
  c) datum a číslo objednávky;
  d) zboží, kterého se odstoupení týká;
  e) datum převzetí zboží;
  f) číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal;
  g) jméno a příjmení a adresu spotřebitele;
  h) datum a podpis spotřebitele.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně ceny za dopravu, které od něho na základě smlouvy přijal. Spotřebitel souhlasí, aby mu peněžní prostředky byly vráceny převodem na bankovní účet jím uvedený. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v prodejně prodávajícího, pokud o to spotřebitel požádá.
 • Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího, který je zdarma, se nepovažuje za nejlevnější způsob dodání zboží.
 • V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 • Spotřebitel je povinen vrátit zboží tak, že doručí na adresu sídla prodávajícího. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Spotřebiteli se doporučuje zboží pojistit.
 • Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit, byla-li smlouva uzavřena v prodejně prodávajícího.
 • V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestliže spotřebitel za snížení hodnoty zboží odpovídá, zaplatí prodávajícímu náhradu za snížení hodnoty zboží do pěti dnů od odstoupení. Pokud spotřebitel užíval zboží nad rámec toho, co je nutné k seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu do pěti dnů od odstoupení kromě náhrady za znehodnocení i obohacení získané užíváním zboží. Tyto pohledávky prodávající započte proti pohledávce spotřebitele podle odst. 5.

 

Podmínky a postup pro uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy
 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených těmito obchodními podmínkami a dále za podmínek stanovených právními předpisy. V takovém případě kupující písemně kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu Dobrá 240, 73951 Dobrá prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží. Zboží je kupující povinen vrátit tak, že je doručí na adresu sídla prodávajícího nejpozději s odstoupením od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou cenu po vrácení zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení na bankovní účet uvedený kupujícím. Zboží, které kupující vrací, nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Kupujícímu se doporučuje zboží pojistit. Bylo-li zboží opotřebováno nebo poškozeno musí kupující poskytnout přiměřenou peněžitou náhradu.
 • Prodávající může započítat i své nesplatné pohledávky proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, závěrečná ustanovení
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem je věcně příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetovou adresou http://www.coi.cz, IS DS: x7cab34.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem s bydlištěm v EU lze využít platformu pro řešení sporů on-line vyvinutou Evropskou komisí dostupnou na internetové adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Prodávajícího lze kontaktovat na emailové adrese darina.ocelkova@cannmedi.eu
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
  Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Pro řešení všech případných sporů mezi stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky.

 

Informace o zpracování osobních údajů
 • Údaje, které kupující uvádí v souvislosti s nákupem, podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Internetové stránky prodávajícího obsahují platné identifikační údaje prodávajícího jako provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů prodávajícího pro styk se zákazníky. Údaje jsou zabezpečeny proti zneužití třetí osobou.
 • Poskytnutí osobních údajů v objednávce je dobrovolné, avšak nezbytné pro splnění kupní smlouvy, a jedná se o smluvní požadavek prodávajícího. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nutným předpokladem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít. Neposkytnutí údajů by bránilo řádnému plnění zákonných a smluvních povinnosti prodávajícího. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů.
 • Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany kupujícího není podmínkou uzavření kupní smlouvy.
 • Osobní údaje bude prodávající zpracovávat manuálně i automaticky prostředky výpočetní techniky. Osobní údaje budou poskytnuty nebo zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a členům orgánů prodávajícího v souvislosti s plněním jejich úkolů a osobám podílejícím se na dodání zboží nebo uskutečnění plateb na základě kupní smlouvy pro tyto účely. Dále budou údaje zpřístupněny osobám poskytujícím prodávajícímu účetní, softwarové nebo jiné služby související s provozem e-shopu prodávajícího, a to na základě smluvního vztahu v rozsahu potřebném k řádnému poskytnutí služby.
 • Údaje budou u prodávajícího uloženy a zpracovávány, dokud to bude nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy nebo zde bude jiný právní důvod zpracování stanovený právními předpisy. Udělí-li kupující souhlas se zpracováním osobních údajů, budou osobní údaje u prodávajícího uloženy a zpracovávány po dobu dle souhlasu kupujícího s jejich zpracováním, nebo do odvolání souhlasu.
 • Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, nebo jiné odstranění závadného stavu a vznést námitku proti zpracování nebo požadovat vysvětlení. Kupující má právo na přenositelnost osobních údajů. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. a technologie remarketingu od služby Google Adwords provozované společností Google. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty (navštívili webové stránky), naše reklamy v reklamních sítích společnosti Seznam.cz, a.s. a společnosti Google.
  Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google a Seznam, zobrazují naše reklamy na různých webech, dodavatelé z řad třetích stran (včetně společnosti Google) využívají soubory cookie a pixely k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na e-shopu www.cannmedi.eu, a další stránky Cannmedi s.r.o.
  Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
  Seznam.cz, a.s., IČO 26168685 se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, vice
  Z cílené reklamy se může uživatel webové stránky aktuálně odhlásit. 1. Seznam adrese http://www.imedia.cz, což je místo dostupné z domovské stránky Seznam.cz (odkaz Nápověda, stránka Cílená reklama). 2. Google ve svém prohlížeči na stránce Nastavení reklam společnosti Google.
 • Další možností je návštěvníky odkázat na odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative 4. odhlášení z příjmu souborů cookie DoubleClick na odhlašovací stránce služby DoubleClick
  Další možností je nastavení užívání cookies ve Vašem prohlížeči.
  Udělí-li kupující souhlas se zpracováním osobních údajů, zašle prodávající text souhlasu kupujícímu v příloze potvrzení objednávky. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

 

Soubory Cookie
 • Od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme a analyzujeme některé informace, které nám pomáhají vylepšovat a rozvíjet služby, které zde nabízíme. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny. K poskytování těchto informací používáme soubory cookie.
  Cookie je malý soubor, který webové stránky ukládá na pevný disk uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách.
  Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele.
 • Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro umožnění interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme trvale pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb.
 • Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud nechcete, abychom soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete jej nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubory cookie do vašeho počítače vždy, když se o to webové stránky pokusí, popřípadě můžete naše internetové stránky otevřít a prohlížet v anonymním okně. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat.

 

Obchodní podmínky platné od 24. 02. 2021

Chcete se nás na cokoliv zeptat?

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů