Úvod Reklamační řád

Reklamační řád

Jak správně postupovat při reklamaci zboží?

Datum záruky

Záruční doba je omezená datem spotřeby ( a šarží) uvedeném na obalu nebo produktu.

Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako ,,spotřebujte do“

Údaj uvedený na obalu udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat.

Nejčastějšími údaji jsou 12M, popř. 24M, které značí 12 měsíců popř. 24 měsíců od otevření.

 

Kdy reklamovat
 • Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou, a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
 • Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
 • V případě že zákazník přebírá zásilku od dopravce (ne prodejce), je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 • V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

 

Oznámení reklamace

Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo emailem na naše kontaktní údaje, kde budeme hned hledat řešení.

info@cannmedi.eu

Pouze u zboží zakoupené přímo přes Cannmedi s.r.o.

Tel.: +420 608 900 184

 

Reklamované zboží lze i rovnou dopravit prodejci jedním z následujících způsobů:

 • Donést osobně na prodejnu v Ostravě
 • Odeslat balíkem bez dobírky na adresu: Dobrá 240, 739 51 Dobrá

 

V takovém případě prosíme o připojení krátkého vyjádření důvodu reklamace.

Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál či kopii pokladní účtenky nebo daňový doklad (fakturu). V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může vyhledat doklad o zaplacení sám prodávající. Není to však jeho povinností.

Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (minimálně jméno, příjmení, telefonní číslo a email).

Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem. Prosíme také o uvedení případně bankovního účtu.

 

Průběh řešení reklamace
 • Prodejce informuje zákazníka o způsobu vyřešení reklamace do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace.
 • Na samotnou realizaci reklamace má prodejce 30 dnů.
 • O vyřízení reklamace prodejce informuje zákazníka telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.
 • V případě že prodejce nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má zákazník okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz (forma dle domluvy).
 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

Kdy nelze reklamovat

Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:

 • Použité kosmetické přípravky a univerzální oleje bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů.
 • Použité rozbalené zboží.
 • Zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu.
 • Vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením
 • Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

Řešení sporů
 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Naše laboratoře

...s týmem nejlepších odborníků v oblasti konopí.

Český výrobek

... a to se vším všudy. Za kvalitu 100% ručíme.

Inspirováno přírodou

... z vysoce kvalitních surovin bez umělých aditiv.

Pro celou rodinu

... pro každodenní použití pro nás i naše čtyřnohé mazlíčky.

Chcete se nás na cokoliv zeptat?

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů